Aktualne pytania do KPP

Kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, CEM publikuje na swojej stronie internetowej zestaw zadań testowych, spośród których można tworzyć zestaw 30 zadań na egzamin teoretyczny kończący kurs. Ostatnio zaktualizowana lista (dn. 21.06.2017) jest dostępna tutaj.