Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

utworzone przez | kwi 26, 2018

Firma Sendpol sporządza oraz aktualizuje Instrukcje Bezpieczenstwa Pożarowego. Dokumentacja wykonywana jest przez oficera Państwowej Straży Pożarnej – zarazem technika pożarnictwa.

Kontakt w sprawie instrukcji: 539 649 539 lub e-mail: info@sendpol.pl

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jego odbioru przez Państwową Staż Pożarną.

Instrukcja wymagana jest dla obiektów (lub ich części), w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową
    przekracza 1 000 m3;
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m3.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.